Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Oversygeplejerske til Affektiv Afsnit 02, Psykiatrisk Afdeling Vejle

Har du mod, vilje og ledelseskraft til at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Motiveres du af at lede højt kvalificererede fagprofessionelle, udbygge tværsektorielt samarbejde og sikre patientforløb mellem døgn- og ambulantbehandling, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning.

Vi forventer, at du kan stå i spidsen for et affektivt sengeafsnit og en organisation, hvor vi arbejder sammen på tværs i hele afdelingen.

Sengeafsnittet har fokus på det affektive område, og der er plads til 15 patienter. På afsnittet arbejder alle med en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, hvor der er fokus på patientens egen recovery. Vi arbejder blandt andet deeskalerende og med beroligende metoder som forebyggelse af tvang.

Dit ledelsesansvar Du vil sammen med den ledende overlæge i afsnittet have et fælles ansvar for driften og behandlingen. I vil arbejde tæt sammen med kolleger og medarbejdere i affektivt sengeafsnit 03, og I står sammen i spidsen for videreudvikling af kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt driften af det psykiatriske sengeafsnit.

I ledelsen har I et særligt ansvar for, at skabe sammenhængende patientforløb og således sikre et velfungerende samarbejde mellem døgnafsnit og lokalpsykiatrier samt primærsektor. I afsnittet arbejder alle med baggrund i Regionens Psykiatriplan og 10-års-planen.

De store udviklingsopgaver løser du i tæt samarbejde med lederne for PA Vejles psykiatriske ambulatorium samt de øvrige sengeafsnit på Nordbanen. Du har ansvaret for personaleledelse af medarbejdere, økonomistyring og det overordnede ansvar for at sikre sammenhængende forløb samt kvalitet i pleje, terapi og behandling, patientflow og effektiv ressourceanvendelse. Du vil være afdelingens kontaktperson til frivillige samarbejdspartnere herunder blandt andet Unge Røde Kors.

Hvem er du? Du har en involverende ledelsesstil, kan skabe følgeskab i dine initiativer og er professionel, åben og direkte i din kommunikation med andre. Du har gode relationelle kompetencer, der sikrer et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Sammen med dine medarbejdere sætter du fokus på at skabe et trygt, involverende og åbent arbejdsmiljø baseret på trivsel og motivation.

Du er handlekraftig og struktureret. Du skal arbejde med drift- og kapacitetsstyring ift. planlægningen af patientforløbene og medarbejderfremmødet, og det er derfor vigtigt, at du kan skabe dig et overblik, og du hurtigt kan danne dig et billede af, hvilke indsatsområder der skal handles på her og nu samt hvilke der kan udsættes. Du får tingene til at ske.

Ønskelige kompetencer • Du har en motiverende og anerkendende tilgang
• Du bedriver situationsbestemt ledelse og kan stå i det krydspres, som paradoksledelse kan afstedkomme
• Du er synlig og kan lide at sparre med os – vi søger en leder, der er åben og imødekommende

Kvalifikationer • For at blive taget i betragtning til stillingen vil det være ønskeligt, at du har erfaring inden for det psykiatriske speciale samt dokumenteret ledelseserfaring. Du har indsigt i kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring og har kendskab til psykiatriens forbedringsmetoder.
• Du har en sygeplejefaglig eller anden bacheloruddannelse, gerne suppleret med videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau eller motiveret for at påbegynde en lederuddannelse.

Vi tilbyder • Tæt samarbejde og samspil med ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere og kollegaer
• Stort fokus på det gode arbejdsmiljø
• Oplæring og introduktion via mentorordning
• Fokus på faglig og ledelsesmæssig sparring
• Ledersupervision
• Gode kolleger med høj psykologisk tryghed

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen som oversygeplejerske i Affektivt Afsnit 02, så kan du kontakte chefsygeplejerske Tanja Wind Kenne på mobil 2128 6284.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

• Der er ansøgningsfrist til stillingen den 7. August 2024
• Vi afholder ansættelsessamtaler den 14. August 2024


Arbejdstid: Dag

Fuldtid

Ansøg her

Retur til søgning