Ny søgning

Hvad er Lederforeningen i DSR?

Ledende sygeplejersker

Lederforeningen samler omkring fire tusinde ledere i alle dele af  sundhedsindsatsen – ledende sygeplejersker i kommuner, det regionale sundhedsvæsen, statslige organer og private virksomheder. Lederforeningen er en del af Dansk Sygeplejeråd.

Som ledende sygeplejerske og medlem i Lederforeningen har du adgang til særlig konsulentbistand, hotline, mentor-netværk, arrangementer og kurser om ledelse. Og en række andre redskaber, der kan bistå dig i forbindelse med dine ledelsesopgaver. Lederforeningen samler fire tusinde ledere indenfor sundhedsvæsenet.

Hovedmålgruppen er den ledende sygeplejerske, som omfatter blandt andet: Afdelingssygeplejersker, oversygeplejersker, sygeplejefaglige direktører, kommunale områdeledere, distriktsledere, plejehjemsledere, ledende sundhedsplejersker m.fl.

Den ledende sygeplejerske har personaleansvar og har samtidig budgetansvar for store sundhedsbudgetter.

Læs mere her