Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Plejehjemsleder til Skanselyet

Skanselyet er hjem for 84 plejehjemsbeboere, der fra husets 80 store boliger med egen altan, kan nyde udsigten til skov og grønne arealer. Skanselyet er et attraktivt sted at bo, og vi arbejder hver dag for, at Skanselyet skal være et plejehjem, hvor det er godt at bo, leve, arbejde og dø. Vi søger en ny plejehjemsleder, der sammen med os kan sikre et fortsat solidt fundament for dette arbejde.

Om Skanselyet
Skanselyet er et plejehjem fordelt på 2 huse med henholdsvis 3 somatiske afdelinger og 1 demensafdeling. Vi har orangeri, sansehaver, sanserum med rislende vand og rolige lyde og et kolonihavehus, ligesom vi har en børnehave tæt på. Vi råder også over flere cykler, så vi kan have beboerne med på tur, og vi har en bus til ture ud i det blå. Vi har udendørs træningsbane og petanquebane samt træningsfaciliteter indendørs.

Vi er ca. 100 engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund (3 områdeleder og 2 sekretærer, 3 sygeplejersker, 14 SSA, 34 SSH, 42 ufaglærte, 2 PAU), der alle brænder for at gøre en forskel, og som vil Skanselyet det bedste! Ledelsesstrukturen er flad, og vi har et stort fokus på inddragelse og samarbejde. Vi har en humoristisk, uformel og positiv omgangstone, Hos os er der højt til loftet, og du vil opleve, at du altid er velkommen i hele huset.

Vi er gode til at samarbejde og gør det gerne - både på tværs af faggrupper, de 5 andre plejehjem i Hillerød Kommune og med samarbejdsparter udefra. Vi har mange kompetencer, vi kan trække på på tværs i kommunen, som vores demenskoordinator, hygiejnesygeplejerske mv, ligesom der er et stort fokus på at skabe netværk på tværs, både på leder-, medarbejder og TR-niveau. Skanselyet har herudover et særdeles velfungerende og aktivt frivilligkorps – Skanselyets venner – som gerne indgår i samskabelse af en meningsfuld hverdag for beboere. Du vil derfor aldrig stå alene i din ledelse af Skanselyet, for hos os løfter vi i flok!

Vi er stolte af vores arbejdsplads, og det vi hver dag gør for, at beboerne på Skanselyet skal have det godt. Det gør os derfor også ekstra glade, når en af vores beboere i forbindelse med et uanmeldt tilsyn i marts fortæller: ”Det er et dejligt sted at bo. Man har sit eget, og de er venlige og rare alle sammen” og ”Flere steder er der pyntet op til påske, og det giver en hjemlig og hyggelig atmosfære, og i et af køkkenerne dufter der af nybagt brød”.

Hvad bliver dine vigtigste opgaver
Skanselyet er i en omstillingsproces, hvor der er stort fokus på økonomistyring, ressourceoptimering, faglighed og trivsel. Vi vil forsat gerne tilbyde et godt sted for beboerne at være med afsæt i en faglig og velovervejet tilgang, hvor også medarbejderne med få eller ingen faglige kvalifikationer klædes på til opgaven.

Ud over at skulle lede den daglige drift sammen med områdelederne, betyder det helt konkret, at vores nye leder særligt skal have fokus på:
 • Understøttelse af et samlet lederteam i at arbejde i én fælles retning, der bygger på dialog og fællesskab, og med tydelige rammer for hvem, der har ansvar for hvad.
 • En proces der understøtter oplevelsen af, at vi er ét plejehjem - selvom vi er fordelt i to huse i forskellige afdelinger.
 • Faglighed – hvordan bruges de faglige kompetencer vi har til størst mulig gavn for beboerne, og hvordan sikrer vi kvalitet i alle vagtlag og funktioner.
 • Styrkelse af organiseringen af MED-arbejdet efter en fast struktur og med bred repræsentation, så alle vagtlag og faggrupper føle sig inddraget, anerkendt, set og hørt i et tillidsfuldt forhold.
 • At videreføre vores gode samarbejde med Skanselyets Venner.
 • Løbende dialog og forventningsafstemning med pårørende – hvordan kan vi være tydelige, dialogbaseret og empatiske.
 • Fokus på økonomistyring – herunder en løbende vurdering af relevansen af transparens overfor områdeledere og medarbejderne.
 • Sammen med medarbejderne at kunne identificere udviklings- og forbedringspotentialer.
 • Skabe en kultur, hvor borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere oplever sig mødt med tillid, anerkendelse og empati.

Vigtige egenskaber hos dig
For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du har solid ledererfaring gerne fra et døgntilbud på ældreområdet. Du er vant til at lede ledere og at understøtte dem i at lykkes bedst muligt. Du har en sundhedsfaglig baggrund og er rutineret i økonomistyring og god til ressourcetænkning. Som person søger vi en leder, der har overblik og som kan prioritere – også på andres vegne. Og så har du en naturlig gennemslagskraft og er en dygtig kommunikator.

Herudover er det vigtigt for os, at du:
 • Kan vise retning og skabe følgeskab og at du er tydelig i dine forventninger.
 • Er involverende og dialogorienteret – der er mange gode kræfter på Skanselyet, som gerne vil bidrage til at skabe en god arbejdsplads.
 • Har fokus på mål, effekt og resultater både for medarbejdere og beboere. Du understøtter og sikrer implementering og oversætter krav og (politiske)mål og styrer os sikker i mål med fokus på opfølgning.
 • Kan skabe transparens i en organisation, der bygger på tillid, dialog, inddragelse og fælles retning.
 • Arbejder for at sikre fælles forståelse af kerneopgaven i samarbejde med områdelederne.
 • Er dygtig til at skabe og indgå i relationer fordi du ved, at det er vigtigt at være synlig, nærværende og empatisk både over for medarbejdere, beboere og pårørende.
 • Kan vise begejstring og skabe rum for at fejre succeserne samtidig med, at du er rolig og rummelig - også når bølgerne går højt. Det er vigtigt for os, at vi kan mærke, hvilke værdier du står på.

Dette kan vi også tilbyde
Ud over en attraktiv arbejdsplads på Skanselyet, så vil du som leder i Hillerød Kommune også blive del af en værdibaseret organisation, hvor vi lægger vægt på værdierne TITO – Tillid, Interesse, Tid og Omsorg.

Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med ca. 56.000 kr. indbyggere, og fordi vi er en udviklingskommune, har vi konstante ambitioner om et højt kvalitetsniveau. Det betyder, at vi kan tilbyde en spændende og udviklende arbejdsdag og et tæt samarbejde med ledelseskollegerne i Ældre- og Sundhed, som der er 9 af. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi blandt andet er optaget af, hvordan vi arbejder klogt med de store reformer på ældre- og sundhedsområdet – særligt ældrereform og sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Generelt arbejder vi i ledergruppen på at nedbringe antallet af møder og skabe klare prioriteringer.

Herudover tilbyder vi:
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Tæt ledelsesfaglig sparring både fra chef og lederkolleger
 • Stor vilje og evne til at imødekomme og hjælpe ved behov

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2024.

Arbejdsstedet er Plejehjemmet Skanselyet, Skanselyet 1, 3400 Hillerød.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om Plejehjemmet Skanselyet på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i Ældre og Sundhed, Malene Størup på telefon 72 32 34 00 eller områdeleder på Skanselyet, Louise Midjord Kinaci på telefon 72 32 64 87.

Du er også velkommen til at komme og besøge os. I så fald kan du også kontakte områdeleder Louise Midjord Kinaci på telefon 72 32 64 87 for at aftale nærmere.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist
11. august 2024, og du sender din ansøgning inkl. relevante bilag via linket.

Vi forventer at holde 1. samtale den 15. august og 2. samtale den 23. august 2024. Går du videre til 2. samtale skal du forvente at udfylde en DISC analyse, som du vil modtage tilbagemelding på den 20. august 2024. Til 2. samtale vil der desuden være en case, der skal løses.

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.

 Fuldtid

Ansøg her

Retur til søgning