Ny søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Oversygeplejerske til stort velfungerende Karkirurgisk ambulatorium og endovaskulært afsnit på Rigshospitalet

Er du klar til at tage det næste skridt i din karriere og være med til at præge fremtiden inden for karkirurgisk sygepleje, med udgangspunkt i høj faglighed og et inspirerende arbejdsmiljø? Så læs videre her..

Vi søger en oversygeplejerske, der har stor interesse i personaleledelse, faglig og organisatorisk udvikling samt det gode tværfaglige samarbejde. En oversygeplejerske der har gode kommunikative evner, hvor samarbejde, dynamik og fokus på ledelseskompetencer er vigtige elementer i bestræbelserne på at skabe gode patientforløb, kompetente medarbejdere og tryg arbejdskultur.

Om stillingen

Vi kan tilbyde et afsnit med et godt kollegialt fællesskab. Stort fokus på uddannelse og faglig udvikling med mulighed for ledelsessparring i afdelingen og oversygeplejerskenetværk på tværs af Hjertecenteret. Du bliver også en del af Hjertecenterets leder og udviklingsforum sammen med sygeplejefaglige ledere og kliniske sygeplejespecialister.

Oversygeplejersken indgår sammen med en overlæge i teamledelsen for ambulatoriet og en overlæge i teamledelsen for den endovaskulære enhed. Du og nyudnævnt overlæge som temleder for ambulatoriet, får mulighed for at sætte jeres præg for den fremtidige udvikling af ambulatoriet. Afsnitsledelsen er ansvarlig for den samlede drift, faglige udvikling og budgetoverholdelse i tæt samarbejde med afdelingsledelsen.

Ambulatoriet har et højt sygeplejefagligt niveau og det kliniske område understøttes af afdelingens kliniske sygeplejespecialister og afdelingens forskningsenhed. I afdelingen har vi faglige ansvarsgrupper, som har til opgave at sikre høj faglig kvalitet i den karkirurgiske sygepleje. Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling af sygeplejerskerne, herunder varetagelse af selvstændige sygeplejekonsultationer. Vi har kompetencebeskrivelse for den endovaskulære sygeplejerske, og er aktuelt i gang med gennemførsel af kompetencekort for både de erfarne og mindre erfarne endovaskulære sygeplejersker.

Om afdeling for karkirurgi

Afdeling for karkirurgi har som Region Hovedstaden eneste indenfor specialet et særligt ansvar for at varetage behandling og pleje på et højt fagligt niveau inden for det karkirurgiske område. Vi er en velfungerende afdeling på ca. 130 ansatte. Ambulatoriet er et akutkirurgisk afsnit i dag tid, som modtager patienter fra Region Hovedstaden, Grønland, Færøerne, og som har landsdelsfunktion på enkelte områder. Ambulatoriet og det endovaskulære afsnit har et tæt samarbejde med sengeafsnittet og det dagkirurgiske afsnit som er organiseret i et fælles afsnit. Derudover et tæt samarbejde med karkirurgisk operationsgang, hvor ambulatoriets endovaskulære sygeplejersker sammen med operationssygeplejersker fra Afdeling for Kræft og Organsygdomme indgår i det tværfaglige operationsteam. På flere områder har vi udviklet både mon- og tværfaglige kompetencer og varetager forebyggelse, undersøgelser, konsultationer og behandling i teams på tværs af afsnit og fagligheder.

Afdeling for Karkirurgi arbejder som en del af Rigshospitalets vision frem mod en arbejdsplads, hvor medarbejderne gennem en frisættelsesdagsorden, når deres fulde potentiale og tager medansvar for at hospitalet ”er til gavn for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen”.

Karkirurgisk ambulatoriet og endovaskulært afsnit

Karkirurgisk afsnit er et velfungerende selvstændig afsnit, og som oversygeplejerske bliver du leder for 20 engagerede sygeplejersker, som er bredt sammensat af sygeplejersker med forskellige kompetencer og erfaringer. Afdelingens bookingfunktion og koordinering af nyansattes weekendarbejde indgår også i oversygeplejerskens ansvarsområde. Vi lægger vægt på et godt og professionelt samarbejde mellem alle afsnit på tværs af afdelingen og samarbejdende afdelinger.

I Karkirurgisk Ambulatorium er der årligt ca.13.000 ambulante besøg. Patienter møder til udredning, ultralydsundersøgelser, forebyggelsessamtaler, sårskift og selvstændige sygeplejekonsultationer. I ambulatoriet foretages også ultralydsvejledt ballon behandling af dialysefistler.

I det endovaskulære afsnit foretages ballonbehandling og stentanlæggelse på patienter med åreforkalkning i benenes arterier. Det endovaskulære team består af en karkirurgi og to endovaskulære sygeplejersker. Cirka 2/3 dele af ambulatoriesygeplejersker og 2 sygeplejersker fra sengeafsnittet er oplært som endovaskulære sygeplejerske og indgår i det endovaskulære team ca. en dag om ugen. Sygeplejerskerne har højt specialiseret endovaskulære kompetencer, hvorfor de også assisterer til komplekse endovaskulære karkirurgiske operationer på operationsgangen

Ambulatoriet er førende inden for vaskulær ultralyd og afholder årligt to internationale ultralydskurser i afdelingen. Alle sygeplejersker oplæres i ultralydsskanning og certificering foretages internt i afdelingen. Desuden mulighed for international ultralydscertificering.

Vi søger dig, som:

Har organisatorisk indsigt samt lyst, evne og mod på ledelse. Er en stærk kommunikator, og i dagligdagen er du en synlig leder, som formår at få følgeskab. Vi lægger vægt på en anerkendende og inddragende ledelsesstil. Vi søger, dig som er samarbejdende, arbejder dialogbaseret, og er i stand til at tydeliggøre retning og mål samt styrke det tværfaglige samarbejde. Du er ikke blot en drift leder, men er også visionær og innovativ. Vi forventer desuden, at du aktivt bidrager til samarbejdet i Hjertecenteret både ved formelle møder og i det daglige samarbejde.

Vi tilbyder dig

En attraktiv lederstilling med stort ansvar og gode udviklingsmuligheder i en afdeling med blik for innovation. Et godt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at have en anerkendende kultur med åbenhed, engagement og arbejdsglæde, som vi kontinuerligt arbejder med at styrke. Vi tilbyder dig et tæt samarbejde i ledergruppen, hvor vi sammen udvikler vores ledelse og den fælles opgaveløsning. Desuden en afdeling med fokus og åbenhed overfor digitalisering og data.

Kvalifikationskrav

Du har ledelseserfaring og en lederuddannelse på diplom- og/eller master niveau eller relevant videreuddannelse inden for sygeplejen (kandidatniveau) eller du er motiveret for at opnå kompetencer på et af de nævnte niveauer. Du har erfaring med at agere med mange samarbejdspartnere i en kompleks organisation.

Ansøgningen sendes via link på denne side senest tirsdag den 20. august. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. august 2024.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2024 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte chefsygeplejerske Lise Westerlin tlf. 35451876 eller cheflæge Nikolaj Eldrup 34450646.Fuldtid

Ansøg her

Retur til søgning