Kategorier
Ledelse og karriere

Ledelse er en konstant forbedringsrejse

Mette Touborg har foretaget markante skift i sin ledelseskarriere. Den 48-årige tidligere borgmester i Lejre gik fra at være politiker til at blive topembedsmand i Københavns Kommune. Hendes nye job som chef for Holbæk Sygehus knytter forbindelse til begyndelsen på hendes arbejdsliv: Mette Touborg er uddannet sygeplejerske og her fortæller hun, hvorfor ledelse er en konstant forbedringsrejse, og hvorfor sygeplejerskejobbet kan skabe gode ledere.

Af Tom Ekeroth, journalist, forkant@dsr.dk – artikel bragt i ledelsesmagasinet Forkant, 2022
Foto: Asbjørn Ravn

„Mange job og uddannelser kan være god baggrund for at blive leder, og det er ingen selvfølge, at man bliver en god leder, fordi man er uddannet sygeplejerske. Men jeg vil nu alligevel tillade mig at påstå, at der er lagt en god grobund for ledelse med en sygeplejerskeuddannelse og erfaringerne som sygeplejerske,“ siger Mette Touborg, der fra marts ny sygehusdirektør på Holbæk Sygehus.

Hun er en erfaren topleder, senest som administrerende direktør for Kultur, Fritid og Borgerservice i Københavns Kommune. Oprindeligt er hun uddannet sygeplejerske på Frederiksborg Amts Sygeplejeskole.

„Balancen i at skulle forholde sig til helheder og samtidig kunne bemærke og fokusere på detaljer er en god evne at have tilegnet sig, når man skal lede. Skolingen i at observere ikke alene på det objektive, men i høj grad også alt det andet, der foregår i form af stemninger, forandringer i rummet, lyde, lugte, farver skærper ens opmærksomhed på betydningen af alt det ikke målbare, og det er en væsentlig evne som leder, synes jeg, kombineret med en oprigtig interesse for at stille spørgsmål, fordi det er vejen til at skabe øget indsigt og videndeling,“ siger Mette Touborg.

Respektfuld omkring andres faglighed

Hun mener også, at det at være trænet i det tværfaglige samarbejde og anerkende, hvad forskellig faglighed kan, er gode kvalifikationer:

„Hertil hører en særlig disciplin i at være bevist om, hvad man selv kan – og hvad man ikke kan, så man er respektfuld omkring andres faglighed. Og så det måske mest indlysende: man kommer tæt på andre mennesker og bruger konstant sig selv i det møde, ofte i komplekse situationer, hvor man skal være til stede og nærværende omkring en patients situation. Og 10 minutter efter går man ind ad en anden dør og skal kunne levere lige så nærværende for det menneske, og det gør man også som leder – går fra et ledelsesrum til et andet, og her skal man opretholde sit fokus og sit nærvær, og samarbejde om løsninger,“ siger Mette Touborg.

Den nye sygehusdirektør mener, at sygeplejersker som ledere kan gøre en forskel på både den korte praksisnære bane og på den lidt længere bane, som hænger sammen med vores omverden:

„I forhold til det praksisnære er det først og fremmest ved at insistere på kvalitet i opgaveløsningen og evidens for den. Kvalitet i opgaveløsningen handler naturligvis om det umiddelbare konkrete resultat, men det handler i høj grad også om selve oplevelsen, som patienten, de pårørende eller samarbejdspartnere efterlades med. Altså det samlede indtryk af kvaliteten. Hvis man leder gennem ledere, så gælder det om at skabe rammer for, at dem, der er tættest på opgaveløsningen, bliver motiveret til at pege på udfordringer og inddraget i udvikling af og valg af løsninger.“

Læs hele artiklen i ledelsesmagasinet Forkant – her

Find seneste nummer af ledelsesmagasinet Forkant – her