Kategorier
Ledelse og karriere

Min fornemmeste lederopgave er at skabe forståelse og sammenhæng

Tine Nyegaard Hansens lederambitioner steg i takt med kompetencer og erfaring og er i dag nået posten som chefsygeplejerske for regionspsykiatrien i Gødstrup. Her er den største udfordring rekruttering, der spænder ben for at nå målene.

Af Helle Jung, journalist – artikel bragt i ledelsesmagasinet Forkant, 2023

Tine Nyegaard Hansen fik sit første lederjob i 2002 efter godt 10 år som sygeplejerske, men hun havde leget med tanken en rum tid forinden. Der var bare det der med vagtplanlægning, som på ingen måde trak i hende.

Indtil 1998 havde hun været ansat på psykiatrisk sengeafsnit i Randers, da hun kom med på det nyetablerede forskningsprojekt OPUS, om for tidlig intervention hos personer med skizofreni. Fire år senere var stillingsopslaget som ledende sygeplejerske i lokalpsykiatrien i Aarhus Nord der pludseligt – uden vagtplanlægning.

„Jeg havde godt nok hverken de kvalifikationer eller den erfaring, de efterlyste, men jeg skrev, at jeg var den rette til jobbet. Og sådan blev det!“ fortæller Tine Nyegaard Hansen.

De første mange år delte hun ledelsen med en overlæge, men siden har der været flere perioder med sololedelse. Undervejs voksede ambitionen om at blive chefsygeplejerske, som hun efterhånden følte sig godt kvalificeret til gennem uddannelse og årene som mellemleder. Dertil var hendes børn blevet så store, at hun godt kunne pendle, hvis den rette mulighed opstod.

Det gjorde den i 2021 i form af stillingen som chefsygeplejerske for regionspsykiatrien i Gødstrup ved Herning, der er en af Region Midtjyllands otte psykiatriske afdelinger. Her leder Tine Nyegaard Hansen i samarbejde med en cheflæge en 12 mand stor ledergruppe, hvor sygeplejefaglighed fylder mest, med i alt knap 400 medarbejdere fordelt på 67 sengepladser, nogle få døgnpladser i Holstebro, et stort ambulatorium samt to mobilteams.

„Her har jeg langt hen ad vejen fået opfyldt mine lederambitioner. Det er en helt andet organisation, end den jeg kommer fra, så jeg mangler stadig at få overdraget en del til funktionslederne. Men det er en mere selvstændig post, hvor jeg kan tage flere beslutninger selv, og der er mere tværsektorielt samarbejde, flere muligheder for at arbejde på tværs og deltage i både regionale og nationale fora,“ forklarer Tine Nyegaard Hansen, der for tiden sidder i fire-fem arbejdsgrupper for forskellige indsatsområder.

Pres på de langsigtede mål

Som chefsygeplejerske er hun glad for at kunne prøve sine kompetencer af på et nyt niveau og teste, om hun slår til og kan præge rammerne i positiv retning.

„Min opgave er at give mening til de politiske intentioner for vores område og omsætte den til praksis. Min fornemmeste lederopgave er at skabe forståelse og sammenhæng i systemet.“

Til gengæld er udfordringerne for tiden så store, når det kommer til personaleressourcer, at de spænder ben for de langsigtede mål og dagligt giver anledning til overvejelser om, hvordan tingene skal kunne hænge sammen.

„Vi bruger en del vikarer, men vikaransættelser koster en del mere end fastansættelser, og vikarer er ikke nødvendigvis hverken lige så erfarne eller engagerede. Det virker demotiverede på de faste medarbejdere og betyder, at vi desværre taler mere økonomi end faglighed,“ erkender chefsygeplejersken.

„Rekrutteringsvanskelighederne, også i kraft af vores geografiske placering, betyder, at vi indgår nogle kompromisser og tilpasser os på en måde, der faktisk ikke understøtter afdelingens mål, og som vi ikke ville have gjort, hvis der var tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgere.“

Læs hele artiklen i ledelsesmagasinet Forkant – her

Find seneste nummer af ledelsesmagasinet Forkant – her